Tlumočím hlavně v jazykové kombinaci čeština – čínština, ale je možné i angličtina – čínština (případně čeština – angličtina). Zaměřuji se hlavně na oblast kultury, turismu, těžkého průmyslu a potravinářského průmyslu.

Při včasném dodání podkladů jsem schopna konsekutivně tlumočit i jednání či prezentace z jiných odvětví.

Přeložím pro vás e-mailovou komunikaci, propagační materiály, odborné i populárně naučné články, smlouvy a další. Spolupracuji s čínskou korektorkou.

Cena překladu se odvíjí od délky textu (počet normostran), náročnosti a požadované doby dodání. 

Pokud potřebujete přeložit například propagační materiály, reklamní slogany  a podobné texty, je vhodné text adaptovat pro cílové publikum. Nabízím lokalizaci textů, kdy je při překladu přihlédnuto k tomu, pro koho je finální text určen.

Tlumočení: 

Překlad:

 

U tlumočení a překladů je nezbytné uhrazení zálohy ve výši 50 % z celkové částky.